Nu händer det saker i slottsträdgården


Den sparade stenhögen. De gröna pinnarna visar  grundens inner- och yttermått.
När vi förra året undersökte den stora torngrunden i trädgården på Linköpings slott, grävde vi upp stora stenbumlingar som man fyllt upp källarvåningen med när tornet revs. Jag berättade om den undersökningen här på vår blogg under augusti och september förra året. När vi avslutat vår undersökning fylldes grunden igen men vi valde att spara de större stenbumlingarna ovan mark. Där har de nu legat i en stor hög i drygt ett år och under tiden har Statens Fastighetsverk funderat på hur man kan märka ut platsen för torngrunden på ett bra sätt. Nu ska det ske.

Statens Fastighetsverk har hittat en bra lösning, slottsarkitekten har ritat en bygghandling och museet sköter den antikvariska kontrollen. Igår rullade grävmaskinen in i trädgården och kunniga stensättare började sortera upp vår sparade stenhög. Stenar lades ut på prov och efter ett par försök verkar de ha hittat något vi är nöjda med. Några stenar kanske måste spräckas för att passa in men snart kommer det att bli fint i trädgården igen.


Stenmuren under uppbyggnad.
Stenarna kommer att placeras så att de markerar tornrummet. Tyvärr kommer de inte att räcka till för att visa hur tjocka murarna var. Här fanns ju de tjockaste murarna vi sett någonstans på Linköpings slott – med en nära tre meter tjock mur åt väster. Innanför den stenrad som nu växer fram kommer det att fyllas upp med grus och utanför kommer gräsmattan att ansluta till stenarna. Det blir en fin uteplats där landshövdingen kan dricka sitt eftermiddagskaffe i vårsolen och samtidigt ana spåren efter vad som finns dolt under marken. Till våren hoppas vi också att vi fått dateringarna på torngrundens murbruk, så att vi kan sätta igång med rapportskrivandet på allvar.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


Kommentarer