Mera medeltid i Ödeshög

Under sommaren genomförde vi en lite större undersökning i Ödeshög (intill gamla brandstationen och Emanuelskyrkan). Grävningen var uppdelad i två etapper och vi har tidigare skrivit här på bloggen om den första delen. Vid den andra delen av undersökningen, som pågick i juli och augusti, undersöktes ett område där Ödeshögs medeltida bytomt legat. Tyvärr hittades inte några rester efter byggnader på tomten, vilket hade varit intressant, men däremot flera kulturlager och brunnar.

Undersökning av en av brunnarna pågår. I brunnen
syns träbitar, bl a två bitar björkträ. Brunnen är
fortfarande vattenförande och vattnet stiger stadigt.
Ett kulturlager som förbryllade oss mycket var ett halvmeter tjockt lager med stora mängder eldsprängd sten. Den stora mängden skärvsten fick våra tankar att snarare gå till förhistoriska kontexter än medeltida. Men, efter mycket grubblande tror vi att lagret representerar etableringen av tomten, d v s lagret är utlagt som en utjämning av marken inför en byggnation.

I lagret hittades knappt några föremål – endast ett par brynen. Däremot innehöll det mycket djurben. Kanske är det ett tecken på att man kastat mat- och slaktavfall i utkanten av bebyggelsen. Under hösten ska benen genomgå osteologisk analys. Därefter kan vi säga vilket kött och vilka fiskar som medeltidens Ödeshögsbor ätit. Dessutom kan resultaten av makroanalyser belysa vad man odlat på tomten.        

Som vi berättat om i tidigare blogginlägg framkom flera brunnar i närheten till bytomten. Vid undersökningen andra etapp fortsatte vi hitta brunnar. I dessa framkom mycket trä, allt från stora stockar till grenar och kvistar men även flera störar som var nerkörda i leran. Bevaringsförhållandena var mycket bra. Vi kunde till och med avgöra att flera av grenarna var av björk – den karaktäristiska svartvita björknävern var bevarad!

En av flera skärvor östersjökeramik.
Men det kanske mest spännande fyndet på grävningen var den keramik vi hittade i en av brunnarna. Keramiken var av en typ som kallas Östersjökeramik och när den hittades jublades det!  Keramiken karaktäriseras av sin svartgrå färg och ornamentik i form av vågband och linjer. Den finns under perioden 1050-1250 men just dessa skärvor kan, utifrån sitt utseende, dateras till 1000-1100-talet, dvs slutet av vikingatiden/början av medeltiden. Vanligast är att keramiken hittas i de tidigmedeltida städerna som exempelvis i Skänninge. Skärvor påträffas då och då även på andra platser, utanför städerna, men det är mer sällsynt. 

Det medför att vårt fynd var smått överraskande och, som sagt, mycket glädjande!

Viktoria Björkhager
1:e antikvarie


Kommentarer