Vad gjorde biskoparna i Östergötlands bergslag?

Frågan i rubriken får vi kanske svar på om en dryg vecka. Lördagen den 7:e september är det dags för en exkursion i de medeltida biskoparnas spår i Vånga och Hällestad. Vår ciceron är arkeologen Olle Hörfors som tidigare arbetade här på Östergötlands museum och som har skrivit de östgötska delarna av Atlas över Sveriges bergslag. Han är dessutom en av författarna i boken Hans Brask – biskop mellan påvemakt och kungamakt som utkom i våras.

Sörgruvan vid Malmstorp i Hällestad. Foto Olle Hörfors
Östergötlands bergslag är uppdelad i fem bergslager – Godegård, Hällestad, Risinge, Vånga och Åtvidaberg. De medeltida notiserna är få och områdena är sällan föremål för några större exploateringsundersökningar. Därmed finns det också få arkeologiska belägg på den äldsta verksamheten. Och om vi vet lite om medeltida bergsbruket i Östergötland, så vet vi ännu mindre om vad biskoparna hade med det hela att göra. Trots detta så kopplas åtminstone två av våra Linköpingsbiskopar ihop med de östgötska bergslagerna.

Den ena är Henrik Tidemansson – ni vet han som befäste Linköpings slott med en ringmur som jag berättade om här på bloggen för ett par veckor sedan. Han var biskop i Linköping 1465-1500 och var bördig från Vånga. Kanske Olle berättar mer om honom nästa lördag.


- Må du aldrig bli lönsam. Illustration Mats Gilstring, Östergötlands museum
Den andre biskopen var Hans Brask och då det är Brask-jubileum i år så passar det ju bra. Han är huvudperson i en sägen som rör Åtvidabergs koppargruvor. När biskop Brask flydde ur landet år 1527 passerade han Åtvidaberg på sin färd. Där stannade han till, tog av sig en guldring och slängde den i gruvhålet samtidigt om han utslungade en förbannelse. -Må du aldrig bli lönsam förrän min ring åter hittas. Till saken hör att kopparbrytningen i Åtvidaberg upphör vid denna tid och att stora mängder gråberg dumpades i gruvhålen. Flera försök att återuppta gruvdriften gjordes men den kom inte igång igen på allvar förrän på 1780-talet – efter att underofficeren David Hallonquist hämtat upp en guldring ur gruvschaktet år 1754. Tyvärr kan det inte vara Braskens ring då den är 100 år yngre än den vördade biskopen. Ringen finns just nu utställd på Östergötlands museum i en liten Brask-monter i museets foajé.

"Braskens ring". Foto Lasse Norr, Östergötlands museum

Ta med matsäck och passa på att lära mer om vår östgötska bergslag nästa lördag i ett arrangemang anordnat av Stiftshistoriska Sällskapet i Linköpings stift. Vi samlas vid Vånga kyrka kl 11.00. För sällskapets medlemmar är det gratis. Övriga får betala 100 kr. Anmälan senast den 30:e augusti. Den nya boken om Biskop Brask och tidskriften Arkeologi i Östergötland kommer att finnas till försäljning.Vi ses!
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


För mer information om utflykten, följ länken till Braskjubileets kalendarium. 

Vill ni läsa Jernkontorets bergshistoriska rapporter, där Atlas över Sveriges bergslag ingår, kan de beställas via länken nedan


Kommentarer