En smygtitt in i Braskens kök på Linköpings slott

Vi gläntar på dörren till Braskens kök.
Det finns nog inte många utrymmen som vi inte har varit inne i under alla de år vi arbetat med Linköpings slott. Den stora byggnaden har bjudit på många upptäckter och har många spännande rum. Eftersom det är biskop Brasks år i år så vill jag passa på att ge er en smygtitt in i det som brukar kallas Braskens kök. Dessutom är Statens Fastighetsverks pågående ventilations- och ledningsdragningsprojektet, som jag berättade om här på bloggen i juli, på väg mot kökets förrum.

Köket finns i bottenvåningen i det syd-västra hörnet av slottet, d v s hörnet vid slottsträdgården och yttre borgården. Det finns en smal fönsterglugg ut mot yttre borgården och ett något större fönster mot trädgården. Köket tillhör inte de utrymmen som brukar visas av Slotts- och domkyrkomuseet och är inte anpassat för vare sig besök eller snygga foton. Däremot har det flera spännande byggnadsdetaljer.

Att köket kallas Braskens kök är egentligen missvisande. Visserligen var det i bruk under biskop Brasks tid men det var inte han som var upphovsmannen till det. När Brask flyttade in i biskopsborgen år 1513 hade det stora stenhuset i hörnet funnits på plats i ett trettiotal år. Det hade uppförts av biskop Henrik Tidemansson. Vångasonen Henrik var biskop under åren 1465-1500 och han var den biskop som fullbordade koret på domkyrkan. Han lät även bygga slottets bastanta ringmur, som idag utgör norrväggar i dagens båda slottsflyglar.

Biskopsborgen på biskop Brasks tid, med det biskop Henriks hus markerat.


Slottets sydvästra hus har vi genom åren ofta kallat för "Glimmingehuset" då det faktiskt påminner om en mindre version av det riktiga Glimmingehus nere Skåne. Enligt en omdiskuterad inskrift på portalen till Glimmingehus inleddes slottbygget där år 1499. En intressant detalj i sammanhanget är att den byggmästare som anlitades när Glimmingehus byggdes var den nordtyske stenmästaren Adam van Düren. Det var också han som tillsammans med sitt bygglag murade korväggar och valv färdiga på Linköpings domkyrka. Han var alltså på plats i Linköping, på uppdrag av biskop Henrik, innan han reste ner till Skåne och byggde Glimmingehus. Kan det vara så att biskop Henrik anlitade samma stenmästare till sin utbyggnad och befästning av biskopsborgen som till domkyrkans kor?

Glimmingehus i Skåne på senhösten.
Hur det nu var med den saken så kan vi i alla fall konstatera att det finns en del nymodigheter i Braskens kök som påminner om detaljer i Glimmingehus och som måste ha underlättat arbetet i det nya köket och ökat bekvämligheten i huset. I kökets sydvästra hörn finns spisen vars kupol numera är borta. Bredvid spisen leder en rökgång eller varmluftskanal i södra väggen upp till våningen över. Den kan ha hjälpt till att hålla rummet över köket varmt. I väggen ut mot slottsträdgården har man murat in en utslagsvask, något som även förekommer i Glimmingehus.

Fönster mot trädgården i väster.
Köket har ett trätak med kraftiga bjälkar och det bärs upp av ett par rejäla trästolpar. Den ena av stolparna ingår i en, endast delvis bevarad, knuttimrad konstruktion. En dendrokronologisk analys av knuttimringen visar att timret fälldes på vinterhalvåret 1473. Med stor sannolikhet var det vid den tiden som biskop Henrik hade inlett sitt storstilade byggprojekt med ett nytt pampigt stenhus och en rejäl ringmur med skyttegång. En bit av ringmuren kan ni se i utställningen på Slotts- och domkyrkomuseet.

I morgon är det dags att ta upp ett litet hål genom bjälklaget mellan ett kontor en trappa upp och förrummet öster om köket. Och då finns jag så klart på plats på slottet för att övervaka och dokumentera.

Ann-Charlott Feldt, 1:e antikvarie


Utslagsvask av kalksten

Du kan läsa mer om Glimmingehus på Riksantikvarieämbetets hemsida:
http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/glimmingehus/om-glimmingehus/

Mer om biskop Brask och braskjubileet 2013 hittar du på jubileets hemsida. Där finns bl a ett kalendarium med spännande föredrag, utflykter m m   http://www.brask2013.se/

Passa på att besöka Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum
http://www.lsdm.seKommentarer