Nya fynd vid Lecas lertäkt

Lecakulor och block produceras i Linköping vid Lecas fabrik strax nordöst om staden. Dessa produkter kräver stora mängder med lera och leran kommer från mäktiga lertäkter som nu behöver utvidgas. Därför håller jag och min kollega Fredrik på att förundersöka en förhistorisk boplats som är registrerad i FMIS (det digitala fornminnesregistret) som Rystad 344 och ligger bakom Gärstadsverken.

På boplatsen har vi åtminstone fyra intensiva områden med boplatsanläggningar, dvs. spår av stolphål, gropar och eldstäder. Vi tror att det inom dessa anläggningsintensiva områden finns resterna efter boplatsens hus. Och detta vore förstås gott nog, en boplats med fyra, kanske fler, hus från brons- eller järnåldern. Denna gång har vi dock haft privilegiet att få en bonus att lägga till resultatet, en nyupptäkt hällristningslokal.


Några av skålgroparna. Foto Per Nilsson.

Hällristningarna ligger på ett impediment med berg och består av skålgropar, eller älvkvarnar som det också kallas, rännor, både avlånga rännor och rännor som är formade som krokar och slipade ytor. Det finns även kombinationer av de olika formerna, exempelvis har vi två skålgropar som förbinds med en huggen ränna.

Nu skall jag erkänna att en fullständig överraskning var hällristningslokalen inte och vi har aktivt letat efter just hällristningar inom förundersökningsområdet. Bara ett par hundra meter från vår plats finns en sedan tidigare känd skålgropslokal och ytterligare någon kilometer västerut ligger två hällristningslokaler vid Gärstad gård och den hällristningen är således känd som Gärstadristningen. Ristningarna vid Gärstads gård är lik de typer av hällristningar som vi nu påträffat med den stora skillnaden att det vid gården även finns figurer och bilder av bland annat skepp, yxor, en solhäst m m.


Per Nilsson och bloggskribenten vid dokumentationen
av hällristningarna. Foto Fredrik Samuelsson.
 
Med tanke på närheten till de tidigare kända hällristningarna har hällristningsletandet varit en del av vårt uppdrag och tidigt blev arkeolog Per Nilsson kopplad till projektet. Per arbetar till vardags på Riksantikvarieämbetet UV-Öst i Linköping men håller förnärvarande på med en avhandling kring brons- och järnålderns hällbilder. Totalt har vi identifierat ett 30-tal hällristningar och fler skulle antagligen påträffas vid en än mer noggrann dokumentation av berghällarna, vilket vi hoppas kan komma till stånd.

Vi du läsa mer om hällristningarna vid Gärstads gård kan du läsa Erika Räfs artikel i tidskriften Arkeologi i Östergötland från 2011 om Solhästen i Gärstad eller leta upp Fornvännen från 2011 och artikeln Ostkustens första solhäst av Roger Wikell, Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Du kan också följa länken till en digital version av artikeln.Rickard Lindberg
Antikvarie

Kommentarer

 1. Spännande. Alltid lika intressant med nya fynd, som kan berätta något för oss som lever nu.

  SvaraRadera
 2. Mina blommor avstår gärna sin andel av Lecakulor om denna hällristningslokal får bli kvar. Solvagnar är ju en sällsynt kategori.

  SvaraRadera
 3. Hällristningarna lever ett relativt säkert liv, åtminstone från Lecas täkt. Leca är intresserad av leran runt om impedimentet men kommer inte att exploatera själva impedimentet där hällristningarna finns, så skålgroparna och rännorna kommer att få vara kvar där de en gång knackades in.

  Mvh
  Rickard Lindberg

  SvaraRadera

Skicka en kommentar