Följ med till Helvetets port!


Vad finns på andra sidan Helvetets port?

Nu kör vi igång med årets natur- och kulturguidningar. I morgon, 24 april, kan ni ta er en tur till Helvetets port. Ni får följa Anders Persson och Lars Frölich på en färd i sagornas och sägnernas spår längs en medeltida väg vid Kårtorp i Kättilstads socken. Anders berättade om Helvetets port i vår årsbok 2012; Troll, bröllop och jul. Där benar han ut de olika berättelserna om vägen och porten som kanske leder till varmare trakter. Vågar ni följa med på en tur?


Vem reste stenen med de tre namnen?

Förutom att besöka porten får ni bl a se ett offerkast som finns belagt i de historiska källorna sedan slutet av 1700-talet och en rest sten med många namn. På skylten bredvid stenen står det Lerje sten. Men den har även kallats Skäkten och Dacke sten. Till stenen, vägen och porten finns många spännande berättelser knutna.

Guidningarna är som vanligt ett samarbete mellan Östergötlands museum, Länsstyrelsen Östergötland, Regionförbundet Östsam och länets kommuner. Dessutom medverkar flera föreningar och organisationer. Kostnaden för guidningen i morgon är 50 kr för vuxna och barmen följer med gratis.

Ett par av de kommande vandringarna leder oss på måndagen 29/4 kl 18 till ett bygravfält från yngre järnåldern i Unnerstad i Gammalkils socken. Två veckor senare, tisdagen 14/5 kl 18.30, är det vårvisning på gravfältet Kungshögabacken i Högby socken och Mjölby kommun

Väl mött!
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Närmare information om tider, samlingsplats mm hittar ni under program på museets hemsida http://www.ostergotlandslansmuseum.se/program.html


Kommentarer