En prins, en stad och en paxtavla i Lönsås


En arkeolog och en prins möts under golvet.
För ganska många år sedan träffade jag kanske en prins. Han låg under ett kyrkgolv ute i en landsortskyrka i kanten av Vadstenaslätten och själv hängde jag dubbelvikt över en golvbjälke och försökte gräva fram honom. Det var då jag blev bekant med traditionen om Prins Lönevål och staden Lönevålsås. Han blev förra året inspirationen till min artikel i museets årsbok som kom att handla om de där figurerna som lever på gränsen till sagans värld och som sägs vara de som gett sitt namn till en by eller gård. Kan det då finnas korn av sanning i historierna?
Vår prins möter man första gången år 1668 då prästen i Fornåsa berättar att ”Straxt widh Lönssåås är een högh Jordbacka cirkel rund, vacker och lustigh, för den sköne prospect, och kallas Kongz höga, der Kongh lönievårdh (eller leonhard) skal dher hafwa bodt. Men nu mångon till förtreet satt dher galgen,… 

Utsnitt ur 1692 års ägomätning över Lönsås där man kan se Tingsstugan
väster om kyrkan och bortanför denna låg avrättningsplatsen med
galgen. (Lantmäteristyrelsens arkiv akt D18:23)

Socknen Lönsås är känd sedan 1361 men de äldsta delarna av kyrkan är från tidigt 1100-tal. När Lönsås beskrivs år 1760 av Broocman har kungen blivit en prins vid namn Lonvildus eller Lönevål och denne prins ska ha byggt en stad uppe på åsen och kallat den Lönevålsås. Kyrkan byggdes också av prinsen och nu har traditionen flyttat in hans grav under en sten i vapenhuset. Broocman ger oss även en beskrivning av staden med dess gator och torg. Tänk att få gå på Dödekryparegatan eller Körsaktagatan! Det berättas att kung Valdemar Birgersson bodde på kungsgården. Staden ska ha förstörts av hans bror, Magnus Ladulås, mot slutet av 1200-talet. Det finns historier om stenlagda gator hittats på 5-6 tums (ca 15 cm) djup under marken


Kan det vara Dödkryparegatan elller kanske Körsaktagatan?
I museets topografiska arkiv finns ett stort antal tidningsklipp från i stort sett hela 1900-talet som gång på gång återkommer till historien om prinsen och den försvunna staden uppe på åsen. Även våra utgrävningar i och runt kyrkan satte spår i tidningsrubrikerna. Den 3:e november 1998 ropar Motala Tidning ut Är det prinsen man funnit? i en rubrik tvärs över en helsida.


Paxtavlan från Lönsås. Foto Helena Törnqvist.
Prinsen i all ära men det viktigaste fyndet vi gjort i Lönsås kommer från ett VA-schakt strax utanför kyrkväggen. Där hittades en relief tavla, en s k paxtavla, av valrossbete. Motivet föreställer Kristi korsfästelse och på tavlan finns runor och latinska bokstäver inristade. Den är daterad till tiden kring år 1300 och vad vi vet är det den enda bevarade paxtavlan i Sverige.

Vill ni veta mer om paxtavlan, traditionen om prins Löndevåld eller graven så kan ni komma till Lönsås kyrka ikväll kl 18.30. Där kommer jag och Marie Ohlsén att berätta mer. Ni kan också läs mer om utgrävningarna i Maries rapport och vill ni läsa om traditionen så finns min artikel museets årsbok 2012 Troll bröllop och jul som jag berättat om förra året här på bloggen.

Ses vi ikväll?
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie
Maries rapport Medeltida kyssar i Lönsås hittar du här

Vill du läsa mer om Lönsås kyrka eller andra kyrkor i Linköpings stift kan du söka och ladda ner rapporter via den här länken http://www.ep.liu.se/databases/kyrkomiljo/Search.aspx

Årsboken Troll bröllop och jul finns i museets butik, i bokhandeln och kan även beställas på nätet http://ostergotlandsmuseum.se/pages/95

Kommentarer