En sliten gravhäll – ett spår efter familjen Brask


Bland alla de gravhällar som ligger utspridda i Linköpings domkyrkas golv finns det en sliten häll från slutet av 1400-talet. Den har nr 33 i en förteckning över gravhällarna och är placerad i golvet i den sydöstra delen av koromgången. De flesta av hällarna har flyttats en eller flera gånger, varför vi inte vet var den gamla gravhällen varit placerad från början.

Den var ursprungligen lagd över Petrus Brasche och hans hustru Brigida. Dessa personer är mer kända som Linköpings borg-mästare Peter (ibland Peder eller Per) Brask och hans hustru Birgitta Nilsdotter. Detta var biskop Hans Brasks föräldrar.Fadern Peter avled 1488, samma år som den då 24-årige sonen Hans blev magister vid universitetet i Greifswald. När Birgitta gick bort är okänt. Gravhällen och kanske gravplatsen kom att återanvändas 70 år senare, år 1558, då borgmästarfamiljens dotterson Peter Brask d y avled. Denne hade, liksom sin kände morbror, arbetat inom kyrkan, vilket i hans fall innebar en befattning som ärkedjäkne.

Namnet Brasche är troligen av tyskt ursprung. Det förekommer under senmedeltiden i Lübeck men finns även belagt i Sverige redan på 1300-talet. Det är på 1500-talet som namnet börjar skrivas Brask på det sätt vi känner det från skolans historieböcker. Huruvida personerna som under medeltiden och 1500-talet använder namnen Brasche, Braske och Brask verkligen tillhör samma släkt är oklart.


I Hans Brasks egen släktbok anges att farfaderns namn var Anders Jogansson och dennes far benämns som Jogan beste smed.  Modern Birgitta var dotter till Nils Larensson som tillhörde en östgötsk släkt. När och varifrån familjenamnet Brask kom in i släkten är okänt. Värt att notera är dock att namnet senare förs vidare på spinnsidan till den ovan nämnde Peter Brask d y. Hans far var Larens Birgersson, även han borgmästare i Linköping.

Under våren 2013 ger Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift ut en bok med blandade artiklar om biskop Brask och hans tid. Där kan man även läsa mer om gravhällen. Biskopen uppmärksammas även i en utställning på Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping och han har en egen hemsida med ett kalendarium.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Mer om Braskjubileet och kalendariet:
http://www.brask2013.se/


Vill du veta mer om domkyrkan:
http://www.linkopingsdomkyrka.se/default.asp?page=menu&menuid=12

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Link%C3%B6pingsdomkyrka.pdf

Kommentarer

Skicka en kommentar