Kungens stallgård vid Linköpings slott

Nu täcker snön våra fornlämningar och vi arkeologer sitter på kontoret och skriver rapporter och planerar för 2013. Tidigare i höstas var jag ute på en pytteliten undersökning söder om slottsträdgården i Linköping. Där skulle det schaktas för teleledningar och då gjorde vi en arkeologisk förundersökning av ett 11 meter långt schakt. I schaktet fanns ett lager bränt trä som anslöt till en syllsten. Troligen är det rester efter en byggnad. Intill fanns stenar, tegel och murbruk. Murbrukets utseende antyder att byggnaden ska dateras till sent 1500-tal. Det var på den tiden då kung Johan III bl a lät bygga slottets södra flygel.

Utsnitt ur 1651 års stadskarta över Linköping (Lantmäteristyrelsen
Akt D64-1:3) som visar slottet med Stallgård och Konungsgård.

De historiska kartorna är ovanligt utförliga när det gäller bebyggelsen på Yttre borggården. Ett stort antal byggnader finns inritade på kartorna och vi kan anta att de som avbildadas faktiskt representerar huvuddelen av byggnaderna på platsen. Sannolikt fanns det dock en del mindre uthus och skjul som inte kom med på kartorna.
Den äldsta stadskartan från år 1651 visar att den Yttre borggåden var uppdelad i en Stallgård och en Konungsgård. Strax intill mitt lilla schakt, som låg i den nordvästra delen av Stallgården, fanns två byggnader; Trädgårdsstugan och en smedja. Övriga byggnader på Stallgården var enligt kartan stallbyggnader. Förmodligen fanns det stall både för hästar och andra kreatur på platsen.

Utsnitt ur 1750 års karta över Linköpings slott (Lantmäteristyrelsen
Akt D64-1:21) som visar slottet med Yttre borggården. Lägg märke
till de fina portarna.
Genom kartorna kan vi följa de förändringar som skett på platsen under de senaste 360 åren. Gamla byggnader försvinner och nya kommer till. På 1750 års karta har trädgårdsmästaren fått en stuga inne i slottsträdgården och stallbyggnaden utmed Storgatan är borta. Även staketet och bebyggelsen mellan Stallgården och Konungsgården försvinner före 1750.

På kartorna från 1651 och 1750 har lantmätaren ritat in staket och ett antal portar som leder in till Yttre borggården och slottsträdgården. Portarnas placering har dock förändrats på de 100 år som skiljer kartorna åt. Det visar att den förändrade bebyggelsen även inneburit nya rörelsemönster inom området. Drygt hundra år senare, på stadskartan från år 1854, har den forna Stallgården helt försvunnit. Den är ersatt med den park som finns där än idag, snart 160 år senare.

Utsnitt ur 1854 års karta över Linköping (Lantmäteristyrelsen
Akt D64-1:34) som visar slottet med Yttre borggården och den
nya parken.
Vill du se fler kartor från Linköping? Följ länkarna nedan

http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-i-digitala-bilder/


Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer