Spår efter Frimis trädgård


Efter att Frimurarehotellet uppförts under åren 1910-1912 anlades en vacker trädgård med en servering. Här fanns träd, blommor, en damm och en scen. Gamla foton från museets arkiv visar hur det såg ut en gång för snart 100 år sedan. Givetvis har allt detta satt sina spår i marken. En del av lämningarna vi hittar vid vår undersökning på den plats som på 2000-talet är Frimis parkering, har hört till trädgårdsanläggningen. Till dessa lämningar hör sannolikt en smal stenläggning som vi kunnat följa på en längre sträcka. Andra spår från trädgården är olika gropar och stolphål. De gamla bilderna hjälper oss att lista ut vilka lämningar som hör hemma i trädgården.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer