...och bredvid huset fanns en brunnEtt par meter öster om vår nyfunna husgrund, som jag berättade om igår, fanns en stensamling som vi nu har undersökt. Den bjöd oss på en ordentlig överraskning. Först trodde vi att det var en gammal igenfylld planteringsgrop. Roger kämpade på med att bända upp stenar ur gropens fyllning och när den blev allt djupare började vi skoja om att det nog var en brunn han hade gett sig i kast med. Efter timmar av både grävning för hand och schaktning med maskin vet vi nu att det faktiskt är en brunn som vi hittat.

Nu har vi nått botten. Brunnen är grävd drygt två meter ner genom leran och smalnar av mot botten. Längst ner trycker redan vattnet upp. Det finns inga säkra spår efter någon träskoning. Kanske har den aldrig haft någon. Det fanns dock lite trävirke, bland annat bitar av stockar, i brunnens fyllning. När brunnen en gång i tiden fylldes igen kastade man ner stora stenar, klumpar av murbruk och jord. I fyllningen fanns dessutom bitar av något vi tror är en vattenränna av fint bearbetad kalksten.
Vi har hittat påtagligt lite hushållsavfall i brunnen, endast lite ben. Det kan tyda på att brunnen och den intilliggande bebyggelsen inte fungerat som bostäder utan istället haft en annan funktion. Kanske det varit magasin, någon form av verkstäder eller ladugårdar. Om det handlar om djurhållning så har det givetvis behövts en brunn eller ett vattenhål i närheten för att förse djuren med vatten.Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie
Husgrunden med brunnsgropen uppe till höger i bild

Kommentarer