Nu gräver vi bakom Frimis

I torsdags satte vi grävskopan i backen på parkeringen bakom Frimurarehotellet i Linköping. Här genomför vi nu en arkeologisk undersökning, eftersom det finns planer på att bebygga tomten. Sammanlagt är det en drygt 3000 m² stor yta som ska undersökas under oktober månad.


Utgrävningen sker strax norr om Linköpings medeltida stadsområde (RAÄ 153), alldeles intill Klostergatan, vars föregångare Gamla Stångsgatan, redan på 1200-talet var en av stadens viktigaste vägar. Den ledde från stadskärnan ut till Stångebro och därifrån vidare mot Norrköping och Stockholm. Delar av området ingick under 1600- och 1700-talen i stadens åkrar under benämningen Övre Stigslyckan. Norr om vår utgrävning, låg ängen stora Sältingen där det fanns ett salpeterbruk vid mitten av 1600-talet.

Vid en arkeologisk utredning, som genomfördes på parkeringen 1995, hittades kultur- och odlingslager samt diverse äldre gropar. I ett av provschakten som grävdes då fanns spår efter en byggnad som stått på en enkel syllstensgrund. Det finns ingen känd bebyggelse som stämmer överens med byggnadens placering och det gick inte heller att avgöra dess ålder eller funktion vid utredningen.

Efter våra första två arbetsdagar i fält har vi hittat grunden till den flygelbyggnad som uppfördes på mot Klostergatan vid mitten av 1800-talet. Grunden är grävd genom mörka kulturlager som vi nu ska börja undersöka. Nu hoppas vi att lagren ska berätta vad området nämast staden användes till under medeltiden och fram till 1700-talet.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer