Gammal som gatan är vägen bakom Frimis


Den arkeologiska undersökningen på parkeringen bakom Frimurarehotellet rullar på och nu är den sydvästra fjärdedelen färdigundersökt. Idag på eftermiddagen började vår grävmaskinist att fylla igen schakten i denna del och det är dags att presentera en av de anläggningar som vi hittade där.

Inklämd mellan diverse moderna ledningsschakt och undersökningsområdets södra begränsning fanns resterna av en stenläggning. Den dök upp under de kultur- och odlingslager som finns över stora delar av undersökningsområdet.Stenläggningen bestod av ett lager med knytnävstora stenar. Vi vet inte hur bred eller lång den ursprungligen har varit. Då vi inte hittade några föremål som kan hjälpa oss att datera stenläggningen kan vi ännu så länge bara gissa hur gammal den är. Den bör åtminstone vara äldre än den äldsta kartan som visar hur området såg ut år 1639. Ett kolprov kommer förhoppningsvis att ge oss en närmare datering.


Vår arbetshypotes just nu är att stenläggningen är en bit av en medeltida eller möjligen förhistorisk väg. Den kan ha fungerat som den nuvarande Klostergatans föregångare eller som en brukningsväg ut på åkermarken. Klostergatan som tidigare kallades för Gamla Stångsgatan har funnits sedan 1200-talet. Närmare Linköpings centrum, strax norr om Ågatan, har den undersökts och där bestod den av ett kalkflislager ovanpå en risbädd och var försedd med rejäla kantstenar. Vår lilla vägstump saknar helt spår av någon markerad begränsning längs sidorna och har inte heller någon underbyggnad av ris.


Fotot från undersökningarna i kvarteret Brevduvan 1987-1989, visar hur Gamla Stångsgatan såg ut på 1200-talet.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer