Ett stort hus under Frimis parkering

Nu har vi undersökt halva parkeringsytan bakom Frimurarehotellet. I fredags fick vår grävmaskinist arbeta utan oss arkeologer. Han har fyllt igen schakten och inne på museet har fynden tvättats. Nu ska vi ta tag i den andra halvan av parkeringen, den som sträcker sig ner till S:t Larsgatan. På måndag morgon börjar vi riva bort asfalten.

Under veckan som gått har vi hittat grunden till ett rejält stort hus. Hittills har vi lyckats hitta tre av väggarna och då kan vi konstatera att byggnaden varit drygt 14 meter bred (öst-väst). Byggnadens längd (nord-syd) har varit mer är 14 meter. Hur lång den har varit får vi veta om vi hittar den norra väggen. Tyvärr är risken stor att den försvunnit i och med att Frimurarehotellet uppfördes och dess trädgård anlades på 1910-talet.

Byggndens grund består av gråsten och är ca 1,5 meter bred. Trots grundens bredd finns det inget som tyder på att det har varit ett stenhus som vilat på den. Troligen rör det sig om en hög, timrad ekonomibyggnad. Kanske ett magasin. Ett fragmentariskt kullerstensgolv finns bevarat i byggnadens södra del och ett stråk med trasigt tegel antyder att det kan ha funnits en enkel mellanvägg uppförd i korsvirkesteknik.

Andreas gräver invid kullerstensgolvet. I bakgrunden syns byggnadens östra grundmur
och till vänster om Andreas skymtar tegel från det som kan ha varit en mellanvägg.

Ännu så länge har vi ingen säker datering på byggnaden. Den finns inte med på någon av alla de historiska kartor som finns över området. Vi har funderat på om den kan ha någon koppling till salpeterbruket som låg strax norr om nuvarande Vasavägen.

Byggnaden var dock inte först på platsen utan djupare ner finns en snutt av en stenläggning och där intill en bränd yta med några små slaggklumpar. Kanske är det spår efter en verkstad som funnits där under medeltiden och som de som uppförde den stora byggnaden nästan lyckades radera.

I förgrunden syns en bit av den västra grundmuren och i bakgrunden,
alldeles nedanför asfaltskanten kan den östra grundmuren anas.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer