Ännu en husgrund under Frimis parkering

Efter två dagars arbete på den östra halvan av parkeringen bakom Frimurarehotellet har vi upptäckt ännu en husgrund. Det är den tredje i ordningen på den här undersökningen och den andra som inte alls var känd sedan tidigare. Först trodde vi att det var skolhusets östra flygel som vi stött på. Den västra flygeln uppe vid Klostergatan, hittade vi redan på undersökningens första dag, för snart tre veckor sedan. Men den nya grunden verkade inte stämma med hur den östra flygeln varit placerad enligt kartorna från andra hälften av 1800-talet. Den låg både för långt ifrån S:t Larsgatan och för långt åt norr.


I dag på morgonen kunde vi konstatera att det definitivt inte var flygelbyggnaden från mitten av 1800-talet som vi hade hittat. Vi fick fram ett hörn som visade att husgrunden fortsatte åt väster, in mot parkeringens mitt. Det vi såg i vårt schakt var alltså husets sydöstra hörn. Direkt över husgrunden ligger ett lager med lösa stenar och murbruk. Lagret har troligen kommit på plats när byggnaden revs. Fynd av skaft till kritpipor pekar på att rivningen skedde någon gång under 1700-talet eller senast i början av 1800-talet. I raseringslagret finns dessutom små bitar av färgad puts som kanske kan ge oss en idé om byggnadens färg.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer