Fascinerande små fröer!Jag ska knyta an till min kollega Erikas föregående blogginlägg om det daterade linfröet från Ödeshög. Idag har jag valt ut prover som ska dateras med hjälp av 14C-analys. Materialet som ska analyseras är främst fröer (men även några djurben) som vi samlat in i kulturlager i Nygatan, Linköping. Nygatan är som den låter på namnet, ganska ny. Gatan lades ut på 1800-talet men innan dess var här bebyggda tomter med boningshus, fähus, diverse uthus, trädgårdar och odlingar. Under medeltiden låg området i stadens utkant, nära franciskanermunkarnas konvent. Vi vet inte exakt när dom här kvarteren bebyggdes men nu ska vi försöka ta reda på det och till vår hjälp har vi alltså bland annat ett förkolnat havrekorn och fröer från tiggarranunkel. Visst kan man förundras över hur dessa små korn och fröer kunnat bevaras så länge i jorden. Och det är fascinerande att de nu kommer att hjälpa till och skriva Linköpings historia!

Tiggarranunkel. Foto hämtat från Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet.
Foto: Anna-Lena Anderberg

Fortsättning följer...

Emma Karlsson,
antikvarie


Kommentarer