Arkeologiböcker på Östergötlands bokmässa

På lördag den 22/9 drar Östergötlands bokmässa igång. För första gången samlas östgötska bokförlag och författare för att möta sina läsare, med föredrag och bokstånd på en egen mässa!

Vi arkeologer är också med på ett hörn. Under åren har vi gett ut en hel del böcker genom Östergötlands museums förlag.

En mycket uppmärksammad bok har varit Döden som straff. Glömda gravar på galgbacken (red. Titti Fendin) som utkom år 2008. Boken tar sin utgångspunkt i den arkeologiska undersökningen år 2005 av de avrättades gravar på Vadstena medeltida galgbacke. Min kollega Emma Karlsson, historikern Annika Sandén och osteologen Caroline Arcini ger tillsammans en bild av det samhälle, där människor kunde straffas med döden på galgbacken.
Vi kommer också att presentera vår populärvetenskapliga tidskrift Arkeologi i Östergötland, som vi ger ut tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV Öst. Ytterligare en bok som finns med från oss är Kallerstad. En gård bland många andra (red. Erika Räf). Boken är en populärt hållen beskrivning av en vanlig järnåldersgård utanför Linköping.

Plus flera andra arkeologiska titlar från oss förståss, och dessutom mycket mer från hela museiförlaget - så klart!


Välkomna till Linköpings stadsbibliotek lördagen den 22/9 kl 11 - 16!


Erika Räf, arkeolog

Kommentarer