Finns det ett medeltida torn i slottsträdgården?


Den frågan ska vi försöka svara på under de närmaste veckorna. På måndag inleds en forskningsgrävning i slottsträdgården i Linköping. Vi ska undersöka en mycket kraftig husgrund som gömmer sig under gräset, direkt väster om slottet. Delar av grunden har sett dagens ljus ett par gånger tidigare.

Första gången grunden uppmärksammades var på 1930-talet då arkeologen Bengt Cnattingius skissade in den på en ritning. Grundmurarna återfanns även på några svartvita fotografier från 1930-talet i Östergötlands museums arkiv. Endast grundens översta stenar frilades men den fanns inte med i den tolkning av slottets historia som Cnattingius publicerade 1936.

Vid en arkeologisk undersökning i slottsträdgården 2010, kom grundmurarna åter i dagen. Inte heller denna gång undersöktes de närmare då fokus den gången var att hitta daterbart murbruk i slottets äldsta murverk. Endast det nordöstra hörnet av grunden var synligt och det konstaterades att muren var 2,20 m tjock. Den var byggd mot det äldsta huset som ingår i slottet och som nu daterats till mitten av 1100-talet. En mur från 1380-talet som byggts över en del av grunden visade att byggnaden varit raserad vid detta tillfälle. Vid undersökningen konstaterades även att det inne i torngrunden fanns orörda kulturlager. Dessa borde härstamma från 1100-1300-talen.

Vi har många frågor vi vill försöka få svar på. Hör grunden till 1100-talet eller är den yngre? Vem kan ha uppfört byggnaden? Finns det något som pekar på att det verkligen rör sig om ett torn? Varför raserades det? Hur hänger det ihop med resten av bebyggelsen under medeltiden? Finns det flera olika byggnadsetapper? Vad har byggnaden haft för funktion?

Nu hoppas vi på att slottet fortsätter att bjuda på trevliga överraskningar precis som det brukar när vi är där och undersöker. Är ni nyfikna på att få veta mer kan ni följa undersökningen här på museets arkeologiblogg eller varför inte besöka oss och grunden på Arkeologidagen den 26 augusti då vi kommer att visa undersökningen i slottets trädgård.

Väl mött!
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer