En klostermur under golvet

Man vet aldrig vad som dyker upp när man lyfter på ett golv i ett hus inne i en medeltida stad. Det upptäckte Statens Fastighetsverk när en lägenhet i ett 1800-talshus på Klostergatan i Vadstena skulle renoveras. Plankgolvet lyftes upp, trossbotten togs bort och kvar blev grundmurar, golvbjälkar, spismurar och alla väggar.

Då upptäcktes att något såg annorlunda ut längs en del av grunden ut mot Klostergatan. Istället för stora, ganska slarvigt lagda gråstenar fanns en bit av en prydligt murad kalkstensmur. Arbetet tog paus och museet kontaktades. Efter att alla papper kommit i ordning var det i förra veckan dags att åka ut och dokumentera.


Muren är en fortsättning på den tegelmur som följer Klostergatan och som har hägnat in munkarnas trädgård. Murverket är medeltida och kan vara en del av den byggnad som man kan ana i tegelmuren bredvid 1800-talshuset. I Vadstena klosters diarium för år 1506 berättas att klosterbröderna utvidgade hägnaden runt sin trädgård, mellan begravningsplatserna, d v s mot nuvarande Klostergtan. De hade problem med utvidgningen då det fanns bebyggelse som var i vägen.


När man vandrar längs Klostergatan kan man se spår av byggnader i murverket. Tydligast är spåren efter beginernas hus som låg lite längre österut, d v s närmare Rödtornet, där muren gör en liten knick. Beginerna var fromma kvinnor som levde tillsammans under ledning av en mästarinna på ett sätt som påminner om klosterordnarna.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Här kan du läsa mer om beginerna:

Här kan du läsa mer om Vadstena kloster och klostermuseet:


Kommentarer