Nytt nummer av Arkeologi i Östergötland!

För tredje året i rad ger finns nu tidskriften Arkeologi i Östergötland ute till försäljning. I år har tidskriften också bytt utseende, och fått en ny fräsch layout.

I årets nummer får vi veta mer om en klimatkris under järnåldern, som bör ha fått förödande konsekvenser. Här kan man även läsa om konserveringen av krucifixet i
Linköpings domkyrka och undersökningen av Ulla Winblads hus i Norrköping, liksom om fynden av hajtänder i Motala och om varför djur begravdes med de döda under järnåldern. Dessutom frågar vi oss om Birger jarl verkligen bodde i Bjälbo och hur det egentligen känns när man som arkeolog hittar ett riktigt häftigt fynd.
Plus mycket mer!


Det är arkeologerna på Östergötlands museum, tillsammans med kollegorna på Riksantikvarieämbetet UV Öst som står bakom Arkeologi i Östergötland. Genom att gemensamt ge ut Arkeologi i Östergötland hoppas vi att snabbt kunna sprida resultat och tankar från de undersökningar som gjorts i länet, på ett lättläst och trevligt sätt.

Arkeologi i Östergötland 2012
kostar 50 kr
och kan beställas från Östergötlands museum,
kontakt: Viola Edström

eller från RiksantikvarieämbetetErika Räf, inte bara arkeolog utan också stolt redaktör

Kommentarer