Linköping – Slaka, fram och tillbaka!


Nu har jag och Rickard avslutat undersökningen i Slaka och vi sitter återigen på kontoret i Linköping. Tänkte att det kunde vara på sin plats med en liten uppdatering.Som jag skrev senast ville vi gärna hitta några fynd som kunde ge oss ledtrådar om lämningarna ålder. Vi fann tyvärr inte speciellt många fynd men i en anläggning hittades en mängd keramikskärvor. Skärvorna låg i en liten grop och utifrån utseende på dem kan vi konstatera att det rör sig om en stor kruka– antagligen ett förvaringskärl. Mycket tyder på att den är från äldre järnåldern. På måndag kommer en keramikexpert för att studera bitarna.


I skogspartiet, där galgplatsen, legat undersökte vi en märklig stenpackning. Eftersom området runt om var förstört av gamla täktgropar var det svårt att förstå vad packningen var för något. Kunde det vara en förhistorisk grav? Eller var det spår efter avrättningsplatsen? Efter en hel dags rensning av stenpackningen var vi minst sagt rådvilla. Men, då dök brända benen upp! Vår osteolog bekräftade dagen efter att det var människoben. Så, antagligen rör det sig om en eller flera gravar. Därmed är det inte uteslutet att packningen på något sätt, under historisk tid, varit del av avrättningsplatsen. Nu är ett av benfragmenten skickat för datering med hjälp av 14C-analys. Fortsättning följer...


Emma Karlsson, antikvarie


Kommentarer