Fynd av stenyxa!

 

 

Vid den arkeologiska undersökningen av en bronsåldersboplats utmed Lambohovsleden i Linköping påträffades lite överraskande - en stenyxa.
Det har nu gått två veckor sedan undersökningen inleddes. Vi har torvat av det översta lagret jord med hjälp av en grävmaskin. Under jordlagret framträdde sotiga eldstäder varav några av dem har en diameter på över en meter. I en grop har en handfull keramikskärvor från en trasig kruka påträffats.
Det hittills mest överraskande fyndet var en så kallad trindyxa av sten som hittades i kanten av en stor eldstad. Denna typ av yxa är ganska vanlig i vår landsdel och användes under en lång period av stenåldern, vilket gör den svår att datera. Frågan är hur stenyxan hamnade på bronsåldersboplatsen? En förklaring kan vara att boplatsen från bronsålder ligger på samma plats som - eller precis intill - en boplats från stenåldern. Det är inte ovanligt att hitta lämningar från olika tidsperioder på samma boplats. På fotot syns "vår trindyxa" tillsammans med en liknande yxa, som har monterats i ett träskaft.
Vi fortsätter vår undersökning i ytterligare en vecka, men kom gärna och besök oss på en visning för allmänheten tisdagen den 5 juni kl 17.00 .

Välkomna!

Viktoria Björkhager, 1:e antikvarieKommentarer