Arkeologisk undersökning vid Lambohovsleden pågår!

Intill Lambohovsleden i Linköping, i korsningen med Lilla Askavägen, gräver museets arkeologer ut en boplats från yngre bronsålder (700-500 f Kr). Anledningen till undersökningen är att Linköpings kommun ska bygga om Lambohovsleden.
I början av april i år var vi här och grävde små schakt (eller titthål) för att se om det fanns några fornlämningar.  Då hittade vi flera eldstäder, stolphål och gropar. De visar att det funnits en gård på platsen. Gården låg på en höjd som idag har en vidsträckt utsikt över åkrarna ända bort till Eldsberget. Det är dock inte så mycket kvar av boplatsen, men vi hoppas på att hitta fler lämningar som berättar för oss om livet på en förhistorisk gård.
När sökschakten grävdes i april tog vi kolprover från några av eldstäderna som nu har daterats. Det visade sig att boplatsen är från den senare delen av bronsålder (700-500 f Kr), alltså 2500-2700 år gammal. Det som är spännande är att vi har lika gamla dateringar från de arkeologiska undersökningar vi gjorde 2005 i åkern på andra sidan Lambohovsleden. Det betyder att boplatsen ursprungligen varit mycket större än den yta vi undersöker just nu.
Just nu håller vi på att schakta bort grästorven och vi har redan hittat ytterligare eldstäder och fynd av bränd lera och keramikskärvor.
Fortsättning följer.
Viktoria Björkhager
1:e antikvarie
  

Kommentarer