Nu gräver vi i Norrköping

Igår inledde vi en arkeologisk förundersökning i kvarteret Rosen, centralt i Norrköping. Hittills har vi öppnat tre schakt och håller nu på att gräva oss ner genom lagren. Ytligt i alla tre schakten finns rester efter byggnader som uppfördes vid slutet av 1800-talet. Äldre än byggnadslämningarna är några stenläggningar. Den första hittade vi redan igår och idag har ett andra schakt bjudit på två stenläggningar ovanpå varandra.

Närmast Nya Rådstugugatan finns resterna efter en husgrund där kollegan Joakim hittade skelett från två begravda katter. Där har han också hittat skärvor från gamla buteljer och bitar av skaft till kritpipor. Imorgon fortsätter vi att gräva och förundersökningen kommer att vara i tre veckor. Nya rapporter kommer efterhand här på bloggen.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


Kommentarer