Nu är andra numret av
Arkeologi i Östergötland ute!

Som den ena stolta redaktören för Arkeologi i Östergötland (Karin Lindeblad från Riksantikvarieämbetet UV Öst är den andra) känns det helt fantastiskt att 2011 års nummer nu är i tryck. Ännu häftigare är att vi redan har börjat planera för nummer tre, år 2012!

Arkeologi i Östergötland är en populärvetenskaplig arkeologitidskrift som vänder sig till alla som är intresserade av östgötsk arkeologi. Den produceras gemensamt av arkeologiavdelningen på Östergötlands museum och Riksantikvarieämbetet UV Öst. Genom tidskriften vill vi snabbt (åtminstone sett ur arkeologisk synvinkel) och lättläst presentera de nya upptäckter och forskningsrön som vi uppdragsarkeologer på respektive institutioner gör i vårt vardagliga värv.

Årets nummer är brett upplagt - här finns artiklar om större forskningsprojekt, t ex undersökningarna av Krokeks kloster (skriven av Marie Ohlsén), äldre järnålderns vägnät runt Linköping (Maria Petersson), kartläggningen av Östergötlands bergslager (Olle Hörfors) liksom rekonstruktionen av ett tidigmedeltida gravmonument i Örberga kyrka (Rikard Hedvall).

Självklart är också de omfattande grävningarna i Motala representerade, genom en artikel av Göran Gruber, med den tillspetsade rubriken "Vadå stenålder?". Dessutom görs nedslag  i många olika tidsåldrar utifrån diverse undersökningar och fynd - medeltida gravar i Linköping, sälätande gropkeramiker i Kolmården, det första halsblosset i Norrköping, den heliga Birgittas liv och leverne i Ulvåsa och Aspanäs... med mera, med mera...
Tidskriften kostar 50 kr och kan beställas från www.ostergotlandsmuseum.se/forlag.html eller http://www.arkeologiuv.se/.

Erika Räf, arkeolog och stolt redaktör

Kommentarer