Efter en vecka i Rosen

Nu har vi grävt i fem dagar i kvarteret Rosen i Norrköping. I de tre schakten har vi valt ut provrutor som vi gräver för hand. Vi gräver bort lager efter lager med jord, grus, träflisor och raseringsmassor på väg ner mot orörd mark. Dessutom har vi öppnat ett fjärde schakt som mest visade sig innehålla diverse ledningar. I ena schaktkanten fanns dock en kraftig mur. Under den stiliga stenläggningen i vårt första schakt har vi bl a hittat en latringrop.

Alla schakten har lämnat ifrån sig ett rikt fyndmaterial och i fredags kunde en stor plastback med fynd transporteras in till museet för tvätt och registrering. Huvuddelen av fynden som hittills grävts fram kan dateras till 1700-talet men även enstaka äldre föremål har kommit i dagen. Bland fynden finns förstås en stor mängd keramikskärvor. Såväl rödgods som stengods och fajanser förekommer. Dessutom har ett par skärvor kinesiskt porslin dykt upp i kulturlagren. En annan fyndgrupp som finns rikligt representerad i schakten är kritpiporna som visar att tobaksbruk var vanligt förekommande i kvarteret.Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer