Ett besök på stenmuseet på Rhyzeliusgården

På Arkeologidagen den 28:e augusti 2011 visade vi det medeltida stenhuset på Rhyzeliusgården i Linköping. Byggnaden är mycket spännande och ett av de få medeltida bostadshusen som fortfarande finns kvar i staden. Det är ett hus jag som byggnadsarkeolog verkligen gärna skulle vilja undersöka lite närmare.


Stenhuset byggdes ursprungligen mot slutet av 1300-talet eller under tidigt 1400-tal. Omkring år 1500 lär det ha byggts det om till det hus vi ser idag. Det består av två bostadsvåningar, en vindsvåning och en mindre källarvåning. Till de övre våningarna leder branta trätrappor och där finns en hissanordning för säckar och annat från en tid då stenhuset nyttjades som magasin. Huset saknar eldstad men är försett med en privét, d v s en toalett som delvis har hängt ut på fasadens utsida mot Gråbrödragatan. Det är just på grund av privéten som huset tolkats som ett bostadshus.

Arkeologiska undersökningar på tomten där stenhuset står har visat att huset fungerat som kärnan i en gårdsanläggning med trähus. Av medeltida dokument framgår att flera hus funnits inom gården, t ex "frubyggningen", "källarestugan" och "herrebyggningen". Flera av dessa byggnader kunde lokaliseras vid de arkeologiska undersökningarna. Ett kök har legat söder om stenhuset och i nordväst har det funnits en byggnad som troligen var ett stall. Grunderna är idag markerade med kalkstensplattor och en del av kökets vägg fungerar som vägg i flygelbyggnad på gården.

 Stenhuset har kallats klostret eftersom man trott att det tillhört det gamla franciskanerklostret men nyare forskning har visat att gården under medeltiden hörde till domkyrkan troligen som residensgård tillhörande Omnium Sanctorum. De träbyggnader som finns på gården idag byggdes på 1720-talet som domprostgård åt domprost Rhyzelius som senare kom att bli biskop Linköping. Idag ägs och förvaltas stenhuset av Linköpings stift och där finns sedan 1960-talet en utställning där Östergötlands museum visar ett stort antal sten-, trä- och järnföremål.


Utställningen finns i de två rummen i stenhusets bottenvåning. Bland föremålen som kan beskådas är smidda järnkors, gravstenar med text i såväl runor som latinska bokstäver, gravklot från brons- och järnålder, dopfuntar från medeltiden och malstenar från järnåldern. Här finns även arkitekturdetaljer från sedan länge försvunna medeltida byggnader som t ex S:t Görans Hospital i Söderköping och franciskanerklostret i Linköping. Dessutom finn ett stort antal arkitekturdetaljer som hört till Linköpings domkyrka.


Det var många som besökte stenhuset på arkeologidagen 2011 och jag hoppas att vi kan göra fler visningar.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer

  1. Som barn minns jag stenmagasinet, Stegeholms slottruin dyligt fick fantasin att flyga.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar