Arkeologiska fynd blir kvar i länet

Den här fredagsförmiddagen har jag och kollegan Bengt Elfstrand från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ägnat åt att flytta föremål från RAÄ:s rapportmagasin på kontoret ute på Tornby till länsmuseets magasin i museets källare. Föremålen kommer från flera olika arkeologiska undersökningar som RAÄ utfört i Östergötland under de senaste 10-12 åren.  Fynden har hopat sig men nu är det dags. RAÄ i Stockholm har beslutat om vart de ska ta vägen – Östergötlands museum i Linköping eller Historiska museet i Stockholm. En del fynd hamnar här och andra i huvudstaden. Det beror bl a på om länsmuseet valt att begära fynden. Målet är också att hålla samman fynd från samma fornlämning, så det är inte självklart att föremål som jag och mina kollegor här på länsmuseet gräver fram hamnar i Östergötland.
Det är alltid lika spännande att få en ny laddning med föremål till museet. Ibland blir det saker man känner igen. Sådant man sett när det grävdes fram eller läst om i tidningen. Ibland blir det helt oväntade saker. Idag är det fynd från bl a kv Täppan i Norrköping, Kungshöga i Mjölby, Vidingsjö i Linköping och kv Prelaten i Vadstena som kommit hem till länsmuseet. På bilderna kan ses senmedeltida fynd från kvarteret Prelaten i Vadstena, däribland en sjärnsporre.
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer