Magi och murar vid grävning i Gryt

Idag har jag fått tillbringa dagen vid S:t Olofs kapell i Gryt. Det var fortsättningen på ett arbete som påbörjades i höstas men avbröts av snön. Nu var all snö borta. Solen sken och på kullen ovanför Gryts kyrka blommade orkideer. Det var Adam och Eva som lockats fram av solen.
I höstas grävde vi för dränering på kapellets södra och västra sida. Idag var det dags att ge sig på den östra sidan. S:t Olofs kapell består delvis av den rivna medeltidskyrkans sakristia och därmed även delar av kyrkans nordvägg. I höstas hittade vi en del av kyrkväggen i kapellets sydvästra hörn och nu hoppades jag att fortsättningen skulle dyka upp när schaktet rundade det sydöstra hörnet. Vi hade turen med oss och vi lyckades t o m fastställa hur långt åt öster kyrkan har sträckt sig.
Trots ett så bra resultat av några timmars ledningsschaktning var det faktiskt ett rostigt och trasigt föremål som var roligast att hitta. Bland grus, stenar och spridda skelettrester i schaktet hittades en sax. Genast spann fantasin igång. Vad gör en sax i kyrkogårdsjorden? Eggstål såsom saxar och knivar användes förr i tiden som magiska föremål. Man lade stål i vaggan för att skydda det odöpta barnet. Stål under tröskeln kunde hindra oknytt från att komma in i hus och ladugårdar. En sax på en kykogård kan ursprungligen ha legat i en kista - kanske för att skydda den döda, kanske för att förhindra att den döda gick igen.

Ann-Charlott Feldt, 1:e antikvarie


Kommentarer